Diensten

Administratieve dienstverlening

Verzorgen en indienen van uw (elektronische) belastingaangiften.
Verzorgen van uw boekhouding (intern/extern).
Administratieve begeleiding bij uw intern gevoerde administratie.
Financiële verslaglegging, tussentijdse rapportages.
Controle en samenstelling van uw jaarrekeningen.
Bespreken van uw jaarrekeningen.
Opmaken, indienen en afhandelen van bezwaar en/of beroepsprocedures.
Bedrijfseconomische adviezen (investeringen en financieringen).
Opstellen van prognoses, ondernemingsplannen, etc.
Indienen en opstellen en begeleiden van kredietaanvragen.
Ondersteuning administratieve organisatie en waar nodig automatisering het volledig verzorgen van de financiële administratie op basis van de periodiek van de ondernemer te ontvangen boekingsbescheiden.
Steun bij het samenstellen van de jaarrekening uit een door de onderneming opgeleverde kolommenbalans.
Advieswerkzaamheden t.b.v. startende ondernemers; opstellen van begrotingen.
Opstellen van investeringsplannen.

Belastingadvies

  • Belastingaangiften.
  • Algemene advisering.
  • Rechtsvorm keuze Reorganisaties en herstructureringen.
  • Recovery werkzaamheden.
  • Pensioen en oudedagsvoorzieningen.
  • Financiële planning.
  • Estate planning.
  • Bedrijfsovername.
  • Bedrijfsopvolging.

Juridisch advies

Het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids-)overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden.
Advies over het voeren van ontslagprocedures.
Beoordelen en adviseren CAO vraagstukken, bedrijfspensioenfondsen etc.
Advies over verzekeringsplicht van zelfstandigen en DGA’s

Periodiek

Mutaties verzamelen en verwerken.
Het aan- en afmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties.
Opstellen arbeidsvoorwaarden.
Indienen en opmaken van uw (elektronische) loonaangifte.
Opstellen en berekenen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten t.b.v. uw financiële administratie.

Jaarlijks

Output ten behoeve van de jaarrekening
Verzorgen van uw jaaropgaven t.b.v. de Belastingdienst

Overig

Personeelsadviezen / Loonkostenberekeningen
Contact onderhouden met alle externe instanties
Afhandelen formulieren van de diverse instanties
Ziek- en herstelmeldingen / Aanvragen subsidies
Informatie pensioenfondsen